Nasz Żywy Różaniec
 
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
 
INTENCJE
Teraz modlimy się za :  
1. ks. Mirosław Sławicki
 
Apostolat gromadzi wiernych na całym świecie,
wspierają swoich kapłanów.którzy swoją modlitwą.
/Sunrise2/margaretka-560x330.png
Grupę Maragaretkę tworzy 7 osób, każda z nich zobowiązuje się do modlitwy w jednym wybranym przez siebie dniu tygodnia.
Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe życie kapłana.
Każda z osób modli się indywidualnie.
Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność.
 
Szczegóły pod numerem : 07448014941
 
Cała historia rozpoczęła się od chorej na chorobę Hainego Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel (1933-1978).
Przez 27 lat, większość swego życia, spędziła ona przykuta do łóżka, sparaliżowana od stóp do głów. Będąc sparaliżowaną znalazła sens życia w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchwnni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Czasem zjawiało się nawet 20 dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat w Wielki Piątek.
Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w r, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to , oznacza polny kwiatek w Polsce nazywany margerytką
Pierwsza Margaretka była ofiarowana przez panią Louise proboszczowi w Meddjugorje – ojcu Joze Zovko. To jemu objawiła się Matka Boża Królowa Pokoju i prosiła o modlitwę za kapłanów.
 
    Created by Isnard - contact